Ticket #593 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 11 years ago

Last modified 8 years ago

Opinionsmätningar

Reported by: HR <henry@…> Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja se opinionsmätningar där uppe till höger där medlemsstatistiken fanns innan kandideringen.

Såhär kan det se ut: (påhittat)

7 feb Demoskop 2,0%
25 jan Synovate 2,0%
17 jan SIFO 2,5%

Nyaste överst. Ha med de tio senaste.

Note: See TracTickets for help on using tickets.