Ticket #596 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

RE: Ny blog: xorbot.se

Reported by: Kalle Vedin Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Just det ja, ursäkta att jag glömde skriva det:
Poster som är relevanta att indexera på xorbot.se/org har kategorin "Pirate".

Tack igen

Kram kram
/ Kalle Vedin

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to assigned

Hej Kalle!

Hur tänker du dig att använda den engelska bloggen? Ska det vara samma innhåll fast på olika språk, eller är det helt enkelt så att vissa saker hamnar på den ena, andra på den andra?

/me funderar på om det är bra om båda bloggarna är med, eller inte.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Tillagd, och de gamla borttagen

Note: See TracTickets for help on using tickets.