Ticket #610 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Specialtaggar för olika sorters feeds

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: blocker Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

Jag tänker mig minst två olika sorters feeds:

  1. Till framsidan/planeten - utvalda bloggare som vi vill lyfta upp.
  2. Nyhetssajter - typ torrentfreak/ars technica och såna, där vi bara ger en länklista i marginalen med senaste nyheterna från dem.

Det kan ju komma fler. Men redan nu skulle jag vilja ha två taggar:

planet - för kategori 1
news - för kat. 2

och så se till att det som syns på framsidan är feeds med första taggen, samt feeds med andra taggen i en marginal (bara titeln då).

Denna är f.ö. central för att kunna börja arbeta meningsfullt med innehållet. :-)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

prövade att lägga till Filtret

Taxonomy: Term = planet

i viewen som heter "feeds"

 http://www.infopolitics.eu/admin/build/views/edit/simpleviews_1?destination=feeds#views-tab-page

men... bara för att feeden är taggad blir inte alla items taggade. Så #fail.

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

Taxonomy inheritance:  http://drupal.org/node/632920

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

Hm, den här ser också ut att vara relevant:  http://drupal.org/node/623424

comment:4 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Jag lade till patchen sist här:  http://drupal.org/node/632920 och den verkar fungera.

Nu finns det Views för alla Feeds, alla News och alla Planet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.