Ticket #640 (closed Förbättring: invalid, multipletickets)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Förbättrad volontärlista / API / GIS-applikationer

Reported by: jacob@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords: volontärlistan medlemmar api
Cc:

Description

Hej,

jag är nybliven VL i Göteborg. Jag kan tänka mig att mina behov
skiljer sig en hel del från andras, men det finns en hel del
saker som gör att jag har väldigt svårt att arbeta med pirateweb.

  • Mitt största problem är hanteringen av volontärer. Jag har ärvt

en lista med 140 personer. Listan innehåller bara telefonnummer
och det är ofta ett tomt fält eller fejkat nummer. I bland har
medlemmen försvunnit ur systemet. Jag vill ha en länk till medlemsposten så att jag enkelt kan slå upp detaljer om personen.

  • Jag vill också ha en rapportfunktion, så att jag kan få en fil

med namn, telefonnummer och liknande. Jag vill ha det både för
volontärslistan och för urval ur medlemslistan.

  • Helst skulle jag vilja ha ett API - t.ex. xmlrpc - så att jag

slipper vara beroende av användargränssnittet. Jag har 3000
medlemmar i min valkrets och vill kunna göra sådana saker som
statistisk bearbetning, GIS-applikationer på postnummer och
egna sökfunktioner. Att köra webscraping känns dumt med tanke
på all javascript som är inblandat.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Gonte

Hm. Spontant tänker jag att det är bättre att få in funktionerna i PW än att erbjuda API, allt för att undvika lokalt lagrade personuppgifter.

Men det är mina fem cent i sammanhanget, jag är inte direkt tekniker utan har bara ett vakande öga på alla tickets som dyker upp så detaljerna lämnar jag glatt till PWs utvecklare ;)

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

Tenderar att hålla med Gonte där, medlemsuppgifter ska INTE lagras nån annanstans än i PW.

Men om du kan ASP.NET och c# så tar vi gärna emot hjälp med att utveckla funktioner i PW :-)

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

  • Keywords volontärlistan medlemmar api added
  • Summary changed from Bristande funktionalitet to Förbättrad volontärlista / API / GIS-applikationer

comment:4 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:5 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid, multipletickets
Note: See TracTickets for help on using tickets.