Ticket #641 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Ta bort anmälan som frivillig vid medlemsregistrering

Reported by: jacob@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I Göteborgs valkrets har vi idag en etablerad grupp av aktivister ur vilken vi rekryterar personer till funktionärsposter. Vi är inte beredda att ta in nyanmälda medlemmar i vår ledningsgrupp. Vi vill lära känna dem bättre som aktivister först. När man registrerar sig som ny medlem får man ett val där man kan välja att antingen vara vanlig medlem, aktivist eller intresserad av att bli valkretsledare/kommunledare.

Jag vill plocka bort det sista valet, om man har angett postnummer som ligger inom min valkrets. Möjligheten skapar felaktiga förväntningar och ett mått av förvirring för nyregistrerade medlemmar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Owner changed from Richie to Todi
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

Agree! :)

(petar över till pw då det är där registreringen rent tekniskt sker)

comment:2 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Jag tycker det är jättebra att det alternativet finns kvar. Kanske inte för att skaffa en VL till Göteborg (det ÄR lite väl..) men däremot så indikerar man att man vill vara aktiv. Ring upp dom personerna som vill aktivera sig och förklara hur dom gör rent allmänt!

(Sen kanske man allmänt bör döpa om alternativet till "jag vill aktivera mig och ta ansvar" eller något sådant.)

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

Kan vara en idé, skilja mellan aktivist och någon som vill göra ännu mer. Men just bli ledare borde iaf bort ;)

comment:4 Changed 13 years ago by JorgenL

  1. Det är bökigt att göra det valet beroende på geografi och en sån flagga måste dessutom underhållas, vilket tenderar att glömmas bort.
  2. Att döpa om det tycker jag är en bra ide, ska kolla om fler håller med.

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:6 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Idag står det "Funktionär - Om du vill bli funktionär fullt ut och ta ansvar för en del av arbetet i din kommun, eller rentav leda arbetet i din kommun, så är det mycket välkommet." Vilket får anses vara ok.

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.