Ticket #671 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

aktivist utskick över sms fungerar ej?

Reported by: deerfo Owned by: Richie
Priority: blocker Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Gjorde ett sms utskick klockan 17:00, i skrivande stund 23:32 har det ej kommit nått till någon. Så nått är bevisligen fel, aktivist utskick via mail fungerade dock. Men sms hade helt klart varit effektivare.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Hörde om någon som skickat sms under dagen igår. De kom visst fram mitt i natten. Hoppas att det inte upprepas denna gång för folk blir inte helt nöjda.

comment:2 Changed 13 years ago by deerfo

*gulp* kom dock inget inatt, får hoppas att (om det kommer) kommer dagtid då.

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

Kan vi sätta en maxtid på sms:en så att kastas istället om de fördröjts för länge? Eller alltid skicka ut SMS tidigt på morgonen?

comment:4 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Känns som vi kan slå ihjäl nu.
De gånger sms-monstret faktiskt fastnar så får BA fortsätta kasta ett öga på kön innan han startar igen, och rensa inaktuellt ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.