Ticket #729 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Flickr blockerar proxy.googlesharing.net

Reported by: lars_ganrot@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: Flickr Googlesharing
Cc:

Description

Eftersom googlesharing är ett integritetsskydd mot Google, är det lite konstigt att PP på websidorna nyttjar Googles tjänst, när Google aktivt bekämpar detta verktyg för att skydda personlig integritet.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Simon B.

Jag begriper inte; hur är Flickr inblandat?
Vad är målet; ska PP byta ut länkar till typ www.google.com och byta till googlesharing?
Eller om poängen är att inte använda Google (som föreslagits nyligen), skriv gärna en separat bugg om det och säg till så stänger vi denna som dubblett till din nya (och gärna mer) begripliga bugg? :-)

comment:2 Changed 13 years ago by lars_ganrot@…

Nej, men ni länkar till foton på live.piratpartiet.se som ligger på Flickr. Dessa stoppar laddning av websidan om GoogleSharing är enablad. Sidan hänger med "Transferring data from Flickr.com".

Eftersom GoogleSharing är ett bra skydd mot Googles informationsinsamlande, borde vi inte nyttja tjänster som underminerar denna funktion. Särskilt inte om de stoppar laddningen av websidan.

I längre perspektiv borde vi inte acceptera Google som sökmotor heller av samma anledning, men det är bara Flickr som stoppar laddningen av websidan.

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Jag testar just nu med googlesharing (via firefoxpluginen) och det funkar bra.

Note: See TracTickets for help on using tickets.