Ticket #730 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Mailutskick till Hotmail adresser studsar

Reported by: Peter.Johansson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag gjorde ett Mail utskick igår till kommun medlemmarna och alla med hotmail adresser kom tillbaka med texten Undelivered förmodligen ser hotmail dessa utskick som spam.

MVH
Peter KL Helsingborg

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Tack för din anmälan.

Kontakt tagen redan igår och dom jobbar på fallet. Tyvärr har vi inte fått någon tidplan.

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

Hej Rickard!

Tack för att du skriver till E-mail Delivery Filtering service Support.

Mitt namn är Per och jag förstår att du har problem med att göra utskick inför valkampanjen till de av era medlemmar (och intresserade väljare) som har @hotmail-, @live- samt @msn-adresser.

För att åtgärda detta problem måste jag skicka ärendet till vårt produktteam så att de kan undersöka vad felet beror på och om det har med våra servrar eller något annat att göra.

Jag har vidarebefordrat all relevant information till dem.

Jag beklagar verkligen det inträffade och tackar för ditt överseende och tålamod

Ovanstående grupp kommer att undersöka problemet och identifiera de möjliga orsakerna och sedan ta fram lösningar. Dessa behöver testas för att se till att de inte orsakar andra problem.

Vi kan dessvärre inte ange ett slutdatum för en lösning, men vi kommer att meddela dig så fort vi får ett svar från produktspecialistgruppen.

Vi beklagar de besvär detta medför och tackar för ditt tålamod.

Tack för att du använder Windows Live.

Med vänliga hälsningar,

Per
E-mail Delivery Filtering Service Support

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

Hejsan Rickard!

Tack för att du skriver tillbaka till E-mail Delivery Filtering Service Support.

Det är Per från Email Delivery Filtering Service Support här igen och jag har nu fått svar från Ramon i vårt produktteam angående dina problem med att skicka e-post. Hans svar följer nedan:

Din IP-adress 79.136.113.37 blockerades av Windows Live Hotmail eftersom en majoritet av all e-post som du skickade till Hotmail har blivit klassad som spam av Windows Live Hotmail's egna spamfilter. Vi har vidtagit en undersökning av de e-postmeddelanden som har skickats från din IP och vi har vidtagit vissa åtgärder för att tillfälligt fixa dina levererbarhetsproblem. Dessa justeringar kan ta mellan 24-48 timmar innan de till fullo slår igenom i våra system.

Observera att detta tillfälliga upphävande av blockeringen inte garanterar att den e-post du skickar kommer att levereras till mottagarnas inkorgar. Det kan dock hjälpa om du anmäler dig för deltagande i vårt JMRP-program samt registrerar din IP hos Sender ID. Utöver att underlätta möjligheterna att skicka e-post kommer detta att förbättra din IP:s rykte.

  1. Säkerställ att du publicerar SPF-register för de domäner du skickar från. Du kan hitta ytterligare information om detta problem samt anmäla din domän för att bli upptagen i vårt JMRP-program genom att gå till  http://www.microsoft.com/senderID. Den tekniska standarden(RFC 4408) fungerar inte optimalt tillsammans med of "ptr" och detta bör därför undvikas
  1. Utför en analys av de data som rör klagomål - kontrollera Hotmail-kunder som aldrig

har klickat, öppnat, svarat eller skickat bounce-meddelanden. Dessa underpresterare
kan innehålla flera dåliga e-postadresser.

  1. Rensa i era (dina) listor. Ta bort alla de som inte vill ta emot era (dina) e-postutskick.

Gör det lättare att hitta funktionen för hur man avregistrerar sig från er lista. Hotmail har dessutom ett program för klagomål som heter Junk E-mail Reporting Program

(JMRP). Registrering och deltagande i detta program är gratis och fördelarna kommer er (dig) som avsändare direkt till del då det ser till att hålla era (dina) e-postlistor uppdaterade och se till att de endast innehåller e-postadresser till Windows Live Hotmail-användare som är intresserade att finnas med. Programmet hjälper er (dig) dessutom att ta bort alla Windows Live Hotmail-användare som inte vill ha utskick från ert (ditt) företag. Om du vill veta hur du gör för att gå med i JMRP-programmet, gå då till:  http://support.msn.com/eform.aspx?productKey=edfsjmrpp&page=support_home_options_form_byemail&ct=eformts.

  1. Hotmail har skapat Smart Network Data Services-programmet. Denna tjänst hjälper

avsändaren att arbeta tillsammans med sina kunder och samarbetspartners för att
minska mängden spam som skickas ut från deras IP. Programmet tillåter avsändaren att övervaka deras IP:s "hälsa".

Registrering sker via  http://postmaster.msn.com/snds/.

Att använda dig av SNDS-verktyget, delta i JMRP och att registrera era (dina) IP-
nummer med avsändar-ID kommer inte tillåta er (din) e-post att gå igenom våra filter.
Dessa program är designade för att hjälpa legitima företag att övervaka deras IP-
nummers rykten och förbättra andelen av deras e-post som kommer fram till Windows
Live Hotmail-kunder.

  1. Registrera er (dig) för deltagande i Sender Score-programmet. Detta är den enda vitlista som Hotmail använder. Den ägs och underhålls av Return Path. Mer information om detta program hittar ni (du) på  http://www.senderscorecertified.com.

Gå till  http://www.senderbase.org och säkerställ att er (din) IP inte är listad på någon av tredjepartsblocklistorna.

Felsökningsstegen i detta meddelande är endast att se som rekommendationer. Microsoft kan inte garantera att all e-post du (ni) skickar till MSN, Windows Live Hotmail, or Live.com/se-kunder kommer att kunna levereras till dem utan problem om ni följer dessa.

Lycka till med valkampanjen!

Tack för att du använder Windows Live.

Med vänliga hälsningar,

Per
E-mail Delivery Filtering Service Support

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ska numera fungera.

Note: See TracTickets for help on using tickets.