Ticket #731 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Lägga till underlag för expenses i efterhand

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

En funktion för att lägga till/ändra underlag för expenses skulle behövas. Primärt behövs det för ekonomisidan, men det vore bra om den som begär expensen själv kan ändra underlag (med låsning när det validerats).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Mårten Fjällström

Det vore bra om den här funktionen kom upp, tills vidare sparar jag kvittokopior folk skickat mig, men de måste förr eller senare in i systemet.

comment:2 Changed 13 years ago by Mårten Fjällström

Vi behöver också kunna ta bort verifikat i efterhand, då en del lägger med felaktiga utöver de korrekta. Vi godkänner tills vidare (så länge de korrekta stämmer med beloppet).

comment:3 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014
Note: See TracTickets for help on using tickets.