Ticket #734 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Gör Skype mer officiell

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Idag finns bara IRC på "Agera->Chatta med piratpartiet" via www.piratpartiet.se. Eftersom en väldigt stor del av kommunikationen sker via Skype, borde detta förändras.

Det borde finnas en beskrivning på vart man laddar ner Skype, hur man kommer in på Skypekanalerna, hur ppbot fungerar och de mest användbara kommandona till ppbot så man kan hjäla sig själv. Därmed blir Skype inte så exkluderande som det idag kan uppfattas av vissa, och "hemlighetsstämpeln" försvinner.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 12 years ago by anonymous

Leva som man lär? Skippa Skype och kör FOSS som vi kräver av Staten?

comment:3 in reply to: ↑ 2 Changed 12 years ago by SimonB.

Replying to anonymous:

Leva som man lär? Skippa Skype och kör FOSS som vi kräver av Staten?

Gärna! NÄDK? Notera att det behövs en radda funktionalitet (frivilliga önskas --  http://www2.piratpartiet.se/programmera för steg 1: webbchattklient) innan någon FOSS kan konkurrera med Skype-protokollet och möjligen lite one-click-install+setup + ögongodis innan FOSS kan konkurrera med Skype (klienten). Zash (huvudsakligen) har ordnat XMPP och där nås en mindre mängd pirater. Det som är bra med Skype för många är att de ändå "måste" ha det igång, så det kostar ingen extra ansträngning att lägga in ppbot och partifolk den vägen.

comment:4 Changed 12 years ago by frela273@…

Har Skype webbchattklient? Trodde det bara fanns en massa hemliga kanaler som speciella inbjudna hade tillgång till.

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

Med tanke på  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25838 bör denna ticket resova till wontfix.

comment:6 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.