Ticket #735 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

"Beslutskanal" i Skype

Reported by: Tommten Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

En skypechatt synlig i ppbot:list som har funktionen att samla beslut på ett ställe. En slags "beslutschatt" alltså. Alla ska ha möjlighet att hoppa in i den med hjälp av ppbot. Någon från en grupp som är på väg att ta ett beslut kan (och bör) enkelt och fort nämna några ord till denna chatten när det håller på att ske ett beslut i något sammanhang, och då kort och koncist beskriva beslutet som är på gång, och invänta eventuell feedback i några minuter från de som är intresserad att vilja påverka beslut och som därmed hänger i den chatten.

Intressant som samlingsställe för de som är intresserad av att vara med och påverka och ge synpunkter, eller för de som bara vill observera vilka beslut som tas på olika håll i landet och i arbetsgrupper, stora som små. Absolut inget offtopicsnack i denna chatt.

Bakgrund:
Eftersom möjlighet att kunna följa beslut och ge input verkar vara lyft som ett problem är detta då tänkt som en omedelbar tillsvidarelösning för just Skype, tills andra alternativ och lösningar dyker upp. Hur populär och användbar den blir återstår att se efter kanalen bildats förstås. Finns det någon anledning att inte testa egentligen? Alternativet är ju att inte göra den, vilket förstås inte kan vara en förbättring.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Tommten

Alternativ till idén. Kanalen är readonly för alla utom ppbot. Kanalen är kopplad synkad med twitter. När någon grupp någonstans gör ett beslut, skriver de till ppbot.

  1. "Beslut: * har nu tagit beslutet att *, feedback på det i forumet på följande länk:"

eller kanske:

  1. "Beslut: * har nu tagit beslutet att söka feedback på * innan beslut. Det finns forumet att läsa på följande länk:"

Detta skrivs då ut av ppbot i kanalen och därmed också på twitter. Den som inte använder twitter och vill använda Skype och följa alla beslut kan gå in i kanalen och bara hänga där och läsa backlogg. Exempel 2 är tex användbar vid en remiss från styrelsen.

Om det är lämligt med feedback efter beslut, eller input före beslut beror på beslutets karaktär och är något beslutsfattarna bör kunna avgöra.

comment:2 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.