Ticket #770 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Vi förlorar medlemmar i onödan

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ett par problem:
1) SMS påminnelser, skickas de?
De gjorde inte det när mitt medlemskap löpte ut nyligen.

2) Problem med SMS-förnyelse
För PP IGEN misslyckades matchningen av mitt mobilnr, systemet visste inte vem som ville förnya/återskapa medlemskap.
PP IGEN [medlemsnr] fungerade däremot, MEN enbart medlemskap i PP återskapades trots att jag innan var medlem i PP & UP.

3) Avsändaradress för förnyelsemail
I mitt fall var problemet helt enkelt spam-filter, men flera har påtalat att deras förnyelsemail filtreras till samma mapp som nyhetsbreven (som de inte läser). Problemlösningen är att sluta har rick.falkvinge som avsändare.
(Mailet är för övrigt redan signerat medlemsservice, det bara skickas från Ricks adress)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by speakman

Nånting verkar det vara, för jag får en massa kommunala avhopp som verkligen är märkliga.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

Kan ju flika in att i mitt fall fastnade mailen i spamfilter, sms skickades aldrig.
Jag upptäckte det för att andra funktionärer frågade varför jag avslutat mitt medlemskap.

(mailen som går ut avslöjar inte att medlemskapet löpt ut, utan missuppfattas lätt som att jag själv avslutat medlemskapet)

comment:3 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.