Ticket #795 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Skäggklustret ( http://skaggklustret.wordpress.com/ )

Reported by: Skäggklustret Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Skäggklustret vill ha sin blogg på Piratpartiet live, och är ett piratkluster som bloggar här:  http://skaggklustret.wordpress.com/

Tack på förhand!

/Skäggklustret

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 3 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

Ok, jag antar att hela bloggen passar på livesidan? Eller vill ni ha bara en viss kategori?

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Summary changed from Skäggklustret to Skäggklustret ( http://skaggklustret.wordpress.com/ )

comment:3 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by skaggklustret@…

Replying to mini:

Ok, jag antar att hela bloggen passar på livesidan? Eller vill ni ha bara en viss kategori?

Vi kommer i stort sett bara att blogga om piratrörelsen, så det vore fint om hela bloggen kunde tas med.

comment:4 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.