Ticket #801 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Angående Piratpartiets YouTube-sida

Reported by: petter.karkea@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej på er!
Jag tycker att det borde finnas möjlighet att få sitt pirat-relaterade videoklipp (t ex Inför valet, demonstrationer osv) på förstasidan i piratpartiets kanal.

Exempel:
Jag skickar in en länk från mitt videoklipp på min kanal —> Ni bedömer om det är ett videoklipp av god karaktär favoriserar den så att alla som prenumererar på Piratpariet får information att det här klippet finns och kanske även den kan hamna på framsidan av piratpartiets YouTube-kanal.

Tack för fantastisk support ;)
Piraten Petter

PS! Kolla om det finns möjlighet att bli en YouTube-partner så kan ni få en snyggare kanal —> fler prenumeranter

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Citat från kanalen:

"Om ni vill ha er video på kanalen, uppladdad av denna användare, skicka er video till:

jonathan.rieder.lundkvist@…

Redan uppladdade videos kan skicka i PM till detta account så blir de favoriter. Videos som skickas in BÖR HA SUBTITLES - helst både på svenska och engelska! Youtube har en bra guide för detta. "

Detta går alltså redan. Happy youtubeing!

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by petter.karkea@…

Replying to mini:

Citat från kanalen:

"Om ni vill ha er video på kanalen, uppladdad av denna användare, skicka er video till:

jonathan.rieder.lundkvist@…

Redan uppladdade videos kan skicka i PM till detta account så blir de favoriter. Videos som skickas in BÖR HA SUBTITLES - helst både på svenska och engelska! Youtube har en bra guide för detta. "

Detta går alltså redan. Happy youtubeing!

Tack! ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.