Ticket #802 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

forum-redirects ska använda HTTP 301, inte 302

Reported by: mini Owned by: Johanmlg
Priority: critical Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

En del googlesökninigar jag gjort ger träffar på forum-redirects.piratpartiet.se

 http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Mikael+Nilsson+piratpartiet+arvodering&ie=utf-8&oe=utf-8

Jag tror detta beror på att forum-redirects genererar HTTP 302 (Moved Temporarily) istället för 301 (Moved permanently).

Se tex  http://www.hochmanconsultants.com/articles/301-versus-302.shtml

~$ curl -isL http://forum.piratpartiet.se/ | head -n $LINES
HTTP/1.1 301 Error
Location: http://forum-redirects.piratpartiet.se/
Server: Microsoft-IIS/5.0
Content-Type: text/html
Content-Length: 162

HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/0.5.33
Date: Sun, 17 Oct 2010 16:26:38 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive
Location: http://vbulletin.piratpartiet.se/
Content-Length: 313

HTTP/1.1 200 OK
...

Så: byt till 301!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:3 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Owner changed from JorgenL to Johanmlg
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Också fixat så den pekar om både till rätt domän och till rätt protokoll!

(302 var förresten inte alls fel; vbulletin var bara en tillfällig domän. Var dock inte tänkt att den skulle vara tillfällig så länge.)

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.