Ticket #805 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/chatta_med_datorteknik

Reported by: Niklas_B // niklas.bill@… Owned by: dansve
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Hej!

Jag är skapare och OP på PP's irc kanal #Datorteknik.
Först och främst så skulle jag vilja tacka er för att ni har satt in en liten sida om våran kanal på just den här länken, men som det är nu så finns det ingen knapp/redirect till sidan om man inte vet URLen, så jag undrar om ni skulle kunna sätta en knapp på tex support om eran "support-chatt" är offline, då kan vi på #Datorteknik gladeligen hjälpa våra partimedlemmar med alla möjliga tekniska problem.

Vi är som ni, vi finns ju trots allt för att hjälpa till, problem är ju till för att lösas.

Och är det möjligt med någon liten flik eller på första sidan information om att vi finns för anhängare? så att andra datorintresserade hittar kanalen?

Med vänliga hälsningar
Niklas Bill - Partimedlem och Mod på #Datorteknik.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.