Ticket #804 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Upptagningsområde för lokalavdelningar baserat på postnummer istället för kommun

Reported by: agnesson Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag går det endast att välja upptagningsområde efter kommun. Behöver gå längre ner då det kan finnas flera lokalavdelningar i samma kommun.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det är en ganska stor förändring eftersom upptagningsområde är kopplat till entiteten "geografi" som täcker en kommun, och det är den lägsta nivån idag I Göteborg och stockholm finns det ytterligare en nivå av geografi, men den är jättesvår att underhålla, just för att det inte finns några "officiella" listor över vilka postnummer som tillhör vilka stadsdelar.

Det som skulle behöva göras för att detta ska fungera, utan att skriva om _jättemycke_ är att isåfall på nåt sätt fixa en smidig geografieditor där man kan samla ihop postnummerområden till geografier ("stadsdelar"), då skulle man kunna implementera det.

Ideer önskas...

comment:2 Changed 13 years ago by robert.nyberg@…

Efter ha pratat med en kompiss som är brevbärare så är alternativen:

  • En antagligen manuellt skapad databas över adresser som tillhör stadsdelar
  • Postorts indelning
  • Postnummers indelning av upptagningsområden
  • Nytt fält i ansökans formuläret där man får först ange "stad" och sedan om svaret är Stockholms stad öppna upp val av stadsdel, detta från rullgardins menyer.

comment:3 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Problemet är främst att få tag i data över vilka postnummer som hör till stadsdelar. Vi har den indelningen i Sthlm, och Gbg, men den är däligt underhållen, antagligen i huvudsak dels för att det inte finns nån editor för det i PW, dels för att nån då måste görajobbet, och det faller inte riktigt på nån att göra det. Och det är antagligen ett hästjobb...

Har funderingar på att försöka göra en defaultmappning genom att slå upp i google maps för att koppla ihop de oidentifierade med såna som ligger geografiskt nära, men det är bara en tanke än så länge.

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

ticket #1099 kommer att lösa denna problematik tillräckligt mycket. Finns det två lokalavdelningar i samma kommun kommer dessa synas i drop down-menyn.

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.