Ticket #818 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kan inte kryssa/kryssa av premurationer

Reported by: silas.lenz@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Kan inte kryssa/kryssa av premurationer

Attachments

Screenshot.png Download (42.2 KB) - added by anonymous 13 years ago.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 13 years ago by Gonte

Menar du för dig själv?
I såfall är någonting fel, det ska du såklart kunna göra under [Mina uppgifter] - [Prenumerationer].

Om du däremot menar för andra medlemmar så är allt i sin ordning.
De enda som kan ändra andras prenumerationer är medlemsservice (medlemsservice@…)

Changed 13 years ago by anonymous

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 13 years ago by anonymous

Replying to Gonte:

Menar du för dig själv?
I såfall är någonting fel, det ska du såklart kunna göra under [Mina uppgifter] - [Prenumerationer].

Om du däremot menar för andra medlemmar så är allt i sin ordning.
De enda som kan ändra andras prenumerationer är medlemsservice (medlemsservice@…)

Mina egna, se bilden som jag la till nyss.
Funkar varken i firefox eller opera.

comment:3 Changed 13 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.