Ticket #819 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Sidor för Live! ( http://sundsvall.piratpartiet.se och http://sanitarium.se/blog/)

Reported by: ba Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description (last modified by ba) (diff)

Piratpartiet Sundsvall, vi har inte skrivit så mycket ännu men det vi kommer skriva är enbart Piratrelaterat.
 http://sundsvall.piratpartiet.se/feed/

Sedan min personliga blogg där jag skriver piratgrejer med jämna mellanrum:  http://feeds.feedburner.com/CornerOfRamblings/piratpartiet

Tack på förhand,
ba

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by ba

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major
  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Summary changed from Sidor för Live! to Sidor för Live! ( http://sundsvall.piratpartiet.se och http://sanitarium.se/blog/)

comment:4 Changed 14 years ago by ba

Gjorde en egen branch av live-siten på launchpad och lagt en merge request där till mini. Hade hoppats på att få till ett inlägg på sundsvallsbloggen här i dagarna som jag skulle vilja se på Live! därför jag är lite påstridig. :x

comment:5 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Haha, det underlättar :-D

Fixat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.