Ticket #828 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Massutskick

Reported by: daniel.rask@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Mail utskick Kommun
Cc:

Description

När jag igår kväll runt tolvslaget hade suttit och skrivit ihop ett mail under ca en timmas tid för utskick inom varbergs kommun. Jag förhandsgranskade och allt såg bra ut..Idag fick jag mail av två funktionärer som kollat igenom sina mail..De var helt tomma!
Så vad jag tror finns det någon bugg i systemet, det mailet var inte så litet heller.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ny editor. Bör vara fixat.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.