Ticket #83 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Får ej mail om nya medlemmar

Reported by: alexander.andersson@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail
Cc:

Description

Hallå!

Sen någon gång under förra veckan har jag (alexander.andersson@…, KL för Nässjö) inte fått mail mer än en gång på sex nya medlemmar. Hade även problemet att jag ibland blev timeoutad av servern men det verkar ha försvunnit sen ni ökade antalet tillåtna anslutningar.

Jag vet inte om jag missar några fler mail (det verkar funka som vanligt) - men jag har bland annat inte fått Falkvinges medlemsbrev etc.

Hör av er om det är några oklarheter.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Har provat koppla bort honom som funktionär och sen lägga till igen..
Får se om det hjälper...

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Verkar vara något fel som sagt. Vår kommunledare i Eslöv får inte mail om nya medlemmar, och jag har bara fått ett om att personen gått med i UP Lund...

[00:51:33] Anders PP Hedberg skriver: men hur vet du att ni fick 5 nya medlemmar?
[00:51:43] Anders Gillgard skriver: xxxxxx
[00:51:52] Anders Gillgard skriver: den började komma i dag
[00:52:07] Anders Gillgard skriver: 4 är det bara sorry
[00:52:17] Anders Gillgard skriver: yyyyyyyyy fick jag mail på
[00:52:29] Anders Gillgard skriver: zzzzzzzzzzzzzz fick jag inget på
[00:52:41] Anders Gillgard skriver: ååååååååååå fick jag inget på
[00:53:19] Anders Gillgard skriver: förstår du hur jag menar
[00:53:35] Anders PP Hedberg skriver: men hur vet du att zzzzzzzzzzzzzzzzz blev medlem idag?
[00:54:49] Anders Gillgard skriver: för att det är xxxxxxxxxxx vän
[00:54:59] Anders Gillgard skriver: å xxxxxxxxx prata med sinna vänner å jag får sms
[00:55:03] Anders Gillgard skriver: varje timme av han
[00:55:53] Anders Gillgard skriver: å sen när man sotera nr på medlemarna
[00:56:04] Anders Gillgard skriver: så ser jag det i ordning hur det ligger
[00:56:13] Anders Gillgard skriver: hoppas du föstår vad jag menar

comment:3 Changed 14 years ago by alexander.andersson@…

Nu verkar felet ha försvunnit för mig dock, vet inte riktigt hur det här funkar. Något slumpmässigt strul?

comment:4 Changed 14 years ago by anonymous

Fungera ej fick nya i eslöv i går å i höör med
men fick inga mail :(

comment:5 Changed 14 years ago by joakim.rosqvist@…

Nya medlemmar har kommit in, men jag får inte längre mail om det.

comment:6 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tror att felet är löst. Stänger ticketen, lägg en ny om det kvarstår problem.

/Jörgen

comment:7 Changed 14 years ago by anonymous

Felet nu identifierat och löst. Fungerade inte när folk anmälde sig till UP, pg av ett programfel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.