Ticket #846 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Avsluta prenumeration av nyhetsbrev m.m.

Reported by: emil@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag kan inte avsluta prenumerationer. I slutet av mailet så står det
"Detta är ett nyhetsbrev från Piratpartiet, som skickas ut till medlemmar i Piratpartiet och andra intresserade. Du kan välja vilka brev/utskick du vill ha och inte genom att logga in på PirateWeb, eller klicka på den här länken.".

På sidan jag kommer till så står det:

Markera önskade alternativ och tryck [Spara]
[x] Obligatoriska mail (kallelser, etc)
[x] Ricks reflektioner
[x] Nyhetslarm över SMS
[x] Lokala utskick
[x] Funtionärer: Kopior av lokala mail.
[x] Funtionärer: Notifiering om nya medlemmar.
[ ] Aktivist (Får speciella lokala aktivist-meddelanden via mail & SMS)

Men det går inte att kryssa av de förkryssade rutorna. De är låsta.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Hej,
tack för felanmän, vi ska ta reda på var felet ligger och åtgärda det!

För att få hjälp nu direkt, skicka ett mail till medlemsservice@… om att du vill avsluta dina prenumerationer så hjälper de dig manuellt.

Piratpartiet

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Felet bör vara fixat nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.