Ticket #853 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Min blogg på Live (http://ruhovi.wordpress.com/)

Reported by: henry.rouhivuori@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag börjar lära mig proceduren med att blogga och blinga den.
Nu törs jag synas på livesidan också, om jag får....

 http://ruhovi.wordpress.com/

Attachments

hrpp.png Download (4.8 KB) - added by HR <henry.rouhivuori@…> 13 years ago.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted
 • Type changed from Uppgift to Förbättring
 • Summary changed from Min blogg på Live to Min blogg på Live (http://ruhovi.wordpress.com/)

Såhär brukar jag skriva:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

Changed 13 years ago by HR <henry.rouhivuori@…>

comment:2 Changed 13 years ago by HR <henry.rouhivuori@…>

Kategori: "Piratpartiet"

comment:3 Changed 13 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

Fixat, tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.