Ticket #908 (new Defekt) — at Initial Version

Opened 11 years ago

Last modified 9 years ago

Felaktiga länkar på http://piratpartiet.se/international

Reported by: Helge Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Ett flertal länkar på  http://piratpartiet.se/international fungerar inte.

Belgien: leder till parkerad sida. Rätt adress är  http://www.pirateparty.be/
pp-international.net är ner. Påverkar Canada med flera.
Polens server svarar inte.
Perus adress leder till en parkerad sida hos Godaddy.com
Sydafrikas server svarar inte.
Portugals länk fungerar, men blir omdirigerad till  http://partidopiratapt.eu/

Note: See TracTickets for help on using tickets.