Ticket #911 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Supporten behöver captcha pga spambots

Reported by: Supportgruppen Owned by: SimonB.
Priority: blocker Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Den senaste dagarna så har vi drabbats av supportsamtal från samma spambott som postar exakt samma sak från helt olika ip-adresser.

Nu så behöver vi få en enklare captcha för att försöka stoppa dessa samtal som tar värdefull tid och energi av våra supportpirater.

Mvh Supportgruppen via Robert Nyberg

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by greyman

  • Priority changed from critical to blocker
  • Type changed from Förbättring to Defekt

Andelen spam ökar allt mer. Snart hälften spam. Om inget förändras kommer situationen någon gång efter valet bli så ohållbar att ingen kommer vilja arbeta i supporten längre. För närvarande 153 IP-nummer. Blockeringsfunktionen fungerar dåligt och släpper ibland igenom dem igen.
Av denna anledningen uppgraderar jag prioriteten.
/Grå - tf ansvarig för piratsupporten

comment:2 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 12 years ago by of_darkness

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Den captachan fungerar idag _endast_ på ofline medelanden.

Det här handlar om omnline supporten.

Sen om man fixar att online supporten kan använda den captachan elelr om man slänger in en ny är ointressant.

comment:4 follow-up: ↓ 5 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Owner changed from dansve to SimonB.
  • Status changed from reopened to assigned

Alright -- nästa gång det är någon online på piratsupport så testa ifall följande länk ger en captcha-skyddad livesupport:

 http://support.piratpartiet.se/client-med-live-captcha.php?locale=sv&style=simplicity&group=1

comment:5 in reply to: ↑ 4 Changed 12 years ago by of_darkness

Replying to SimonB.:

Alright -- nästa gång det är någon online på piratsupport så testa ifall följande länk ger en captcha-skyddad livesupport:

 http://support.piratpartiet.se/client-med-live-captcha.php?locale=sv&style=simplicity&group=1

Testade precis och den släpte igenom rakt av utan någon captcha.

comment:6 Changed 12 years ago by Supportgruppen

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Mlg har nu fixat captchan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.