Ticket #951 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

önskemål+frågor om valbokningen

Reported by: Ronny Nord Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

1.jag vill kunna se "vem" som anmält sig som distibutör

2.jag vill gärna kunna boka flera jour distributörer på samma "platts" dom ska inte kunna se att det redan finns en..

  1. man måste kunna dra ner och se resten av texten på "instruktioner"
  1. jag vill kunna kasta bort oönskade distributörer med knapptryck, gärna också kunna lägga in "backupp folk" som inte ska kunna synas för folk utifrån under varje vallokal

mvh ronny nord

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  1. Det kan du, i dropdownmenyn på "geografi-raden": Lista bokningar
  1. Det går bra för många personer att boka sig som jour, den säger inget om att det redan finns någon bokad
  1. Vet inte säkert var du menar nånstans? I bokningssidan eller var?
  1. Det kommer senare, har inte hunnit dit än. Det ska bli en sida som liknar "Bokningslistan", men där man också ska kunna göra ändringar.

comment:2 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Priority changed from critical to major
  • Summary changed from uppdatering valprogrammet to önskemål+frågor om valbokningen

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

Det går numera att ta bort bokade aktivister ifrån bokningslistan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.