Ticket #950 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Webbchatt (XMPP)

Reported by: Zash Owned by: Zash
Priority: major Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

Sätta upp en ordentlig webbchatt, där det både går att chatta direkt (anonymt) och logga in mot PirateChat

Några alternativ:

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:3 follow-up: ↓ 5 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to accepted

Har slängt upp den från prosody.im här:  http://piratechat.net/chat/

Den behöver lite text (sno från chatta med PP på IRC?) och lite grafisk touch.

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

Det fattas även att man aktiverar anonym inloggning på servern, men tänkte vänta tills efter #948 är färdig

comment:5 in reply to: ↑ 3 Changed 12 years ago by anonymous

comment:6 Changed 12 years ago by Zash

comment:7 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.