Ticket #969 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

boka vallokaler låter inte en byta tab

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Om man har mer än en Tab öppen i firefox på sidan  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/
Så triggar javascriptet för att kontrolera postnummer varje gång man försöker byta tab.

Detta är enormt irriterande och kan få folk att skita i att skriva upp sig.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by christoffer.willenfort@…

lite felsökning senare så hittar man att "function doLookup(switchPage)" triggas av $("#TextBox1").blur(doLookup) och eftersom det triggar alerts så hamnar fokus åter på "#TextBox1" efter att man har stängt alerten.
Detta innebär att enda sättet att komma "loss" är att komma genom doLookup utan en alert.

Detta är INTE bra :)

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

Hmm,
Ska kika på det.

Men första workaround är ju att inte stanna kvar på defaultsidan utan göra det som förväntas, alltså välja kommun och gå till kommunsidan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.