Ticket #970 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte?

Reported by: joltacolan@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Här boker man valsedlar:  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/main.aspx?kommun=194#

Här kan man se att det finns tydligen 3st "extra vallokaler" som inte står med på valsedelsbokningen:  https://pirateweb.net/ValsedelAdmin/default.aspx
bild:  http://bayimg.com/PaOBNAACk

Ska vi dela ut valsedlar till de 3 lokalerna, varför står de inte med på hemsidan man bokar sig som distributör?

Mvh Kim Korths, KL Sala

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by anonymous

Eftersom det i de flesta fall inte verkar förekomma jättemycket röstande i den typen av lokaler så är de inte med default som bokningsbara eftersom de då skulle konkurrera med de "riktiga" lokalerna.

I de fall man VILL att de ska vara bokningsbara, så kan man göra dem synliga genom att ändra deras typ till vanlig förtidslokal i admininterfacet genom att välja "Ändra uppgifter" i dropdownen på lokalen och ställa om den till "Förhandslokal", då visas den som de andra förhandslokalerna.

Note: See TracTickets for help on using tickets.