Ticket #971 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare

Reported by: drhexutv Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Skulle vilja att, när man går in på en enskild vallokal så ska där stå i vilket postnr-området den ligger och dessutom lista de 4-5 geografisk närmaste postnummerområdena.
Detta för att underlätta när man ska välja vilka man ska ringa till när man försöker hitta folk som kan lägga ut valsedlar i en viss lokal.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Bra ide, men vi har inte position för alla postnummer. En hel del har jag laddat från google, me de har inte alla, och många som de har har ganska vansinniga bounding-boxes.

Så det är inte helt enkelt.

comment:2 Changed 12 years ago by drhexutv

Det finns inte heller någon tjänst/datafil någonstans som kan översätta från gatuadress -> GPS koordinat? Det som egentligen behövs är ju att kunna "lista medlemmar" sorterat efter geografiskt avstånd från en viss vallokal.

comment:3 Changed 12 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Njo, google skulle nog kunna göra det, men jag är lite skeptisk till att skicka över varenda medlems adressuppgifter till dem...
Dessutom tar det en helsikes tid...

Note: See TracTickets for help on using tickets.