Ticket #983 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Hemsidan har ett flertal valideringsfel

Reported by: arnar Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Här kommer en länk till IDG artikel som rankar partierna efter hemsidors Tillgänglighet (Accessability & availability).
 http://www.idg.se/2.1085/1.337782/vansterpartiet-snabbast-pa-webben?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+idg%2Fvzzs+%28IDG.se%3A+Hetaste+IT-nyheterna+fr%C3%A5n+IDG.se%29&utm_content=Google+International

Vi ligger kasst till där. Verkar nästan som vår webbutvecklare inte vet något om validering. Kollade sidan via w3c.org -> 333(!) fel, o många av dom idioti fel, lätt/snabbt fixade. Jmf med MP -> 27 fel!

Vi kommer att få trafik pga artikeln IDAG, så vi borde fixa IDAG.

Med hopp om snabbverkande webbmaster :)
~arnar

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

57 fel nowadays, but still a problem
 http://validator.w3.org/check?uri=www.piratpartiet.se

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Summary changed from Krossande PR idag, löses enkelt to Hemsidan har ett flertal valideringsfel

comment:3 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

duplicate av ticket:845

Note: See TracTickets for help on using tickets.