Ticket #997 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Funktionärsmail bör inte gå till chain of command

Reported by: patrik.greco@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

PP:
Då vi förespråkar att inte ha en storebrors stat bör väll inte funktionärsmailen gå till chain of command, helt OK om de andra mailen gör det då dem går till medlemmarna, men funktionärsmailen bör vara mellan de lokala funktionärerna och inte alla som känner att de vill veta allt som sker i organisationen.

UP:
Då UP lokalavdelningarna är helt egna organisationer bör inte funktionärsmailen för UP lokalavdelningarna skickas till chain of command

Detta är alltså en Förbättring för PP men en Defekt för UP

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by of_darkness

Snarare bör detta vara valfritt, men med på som default i pp.

Och i up bör det även vara valfritt för medlemsbrev.(om inget annat blir reglerat i avtalet mellan lok förening och förbund)

comment:2 follow-up: ↓ 6 Changed 13 years ago by anonymous

Det beror på hur man ser på partimailen. Jag ser den främst som ett verktyg för officiell kommunikation och då är det ganska väsentligt att man kan se vad som kommuniceras både uppåt och neråt. Vill man kommunicera i hemlighet finns det en massa andra sätt.

När det gäller UP kan jag möjligen se att det finns en viss logik i önskemålet.

comment:3 follow-up: ↓ 4 Changed 13 years ago by agnesson

Det är helt valfritt för lokalavdelningarna att använda PW som medlemssystem. Det är däremot lika viktigt för distrikt och förbundet att veta vad som händer inom organisationen som det är viktigt för partiledning/dl.

Däremot ska UP inte ligga som en underorganisation till PP utan ligga helt fritt.

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 13 years ago by anonymous

Replying to agnesson:

Det är helt valfritt för lokalavdelningarna att använda PW som medlemssystem. Det är däremot lika viktigt för distrikt och förbundet att veta vad som händer inom organisationen som det är viktigt för partiledning/dl.

Däremot ska UP inte ligga som en underorganisation till PP utan ligga helt fritt.

Interna mail mellan funktionärer ser jag inte som något som Distrikt eller förbundet ska lägga sig i. Mailen till medlemmar kan jag mycket väl förstå men inte funktionärs mailen

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:6 in reply to: ↑ 2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Replying to anonymous:

Det beror på hur man ser på partimailen. Jag ser den främst som ett verktyg för officiell kommunikation och då är det ganska väsentligt att man kan se vad som kommuniceras både uppåt och neråt. Vill man kommunicera i hemlighet finns det en massa andra sätt.

Lysande svar. Ticket stängs

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.