Ticket #1019 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Med på Live!-sidan

Reported by: tino Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: Live!
Cc:

Description

Min blogg platsar kanske på Live! sidan?:

 http://tino.piratvideo.se/

Ta då gärna bara inlägg taggade piratpartiet, d.v.s. RSS:

 http://tino.piratvideo.se/feeds/posts/default/-/piratpartiet

Sen finns ju också piratvideo-sidan själv:

 http://www.piratvideo.se/

Här försöker jag samla alla piratpartipolitik-relaterade videos som kan ha något externt intresse, så att de finns tillgängliga och lätt sökbara, men utan att egentligen skriva om dem. Här får ni bedöma ifrån gamla poster om det flödet är relevant att ta med. Jag är osäker själv. RSS:en är i så fall:

 http://feeds.feedburner.com/Piratvideo

(Jag ger också gärna andra rättigheter att posta på den sidan om någon vill hjälpa till att samla videos.)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by tino

  • Priority changed from trivial to minor

Jag missade att säga att jag är Piratpartist och gärna står som sådan i Live!-flödet.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Köper båda med hull och hår!

Går live inom en halvtimme.

/Mikael

Note: See TracTickets for help on using tickets.