Ticket #128 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Visa täckningsstatistik för alla områden

Reported by: larsl Owned by:
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Generera och visa jämförande täckningsstatistik för alla distrikt, valkretsar, kommuner, stadsdelar och andra områden som finns för att få igång lite lokalpatriotisk tävlingskänsla.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Owner larsl deleted
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by larsl

...men helst utan att belasta servrarna som kör bokningssystemet alltför mycket.

comment:3 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

 http://data.piratpartiet.se/Charts/BallotDistroStatus.aspx finns men du kan inte jämföra komuner i olika distrikt smidigt. Frågan är om man behöver kunna det eller om den här statistiken räcker?

Note: See TracTickets for help on using tickets.