Ticket #199 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Lägga till medlem i PW utan att välja lokalförening.

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

När man kört rekrytering med pappersblanketter så vore det toppen med ett "lightformulär" i PirateWeb, där man kan registrera medlemmen genom att ange nödvändiga uppgifter + PP/UP och därefter får en kort bekräftelse samt möjlighet att registrera nästa medlem.

(i dagens formulär måste lokalförening anges för up, det är skitbra ibland men frustrerande när man registrerar fler medlemmar som kommit från andra orter)

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by JorgenL

Men när och hur tänker du att man ska få in den infon då?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by Gonte

Replying to JorgenL:

Men när och hur tänker du att man ska få in den infon då?

På samma sätt som i det offentliga registreringsformuläret.

Kort och gott finns idag två registreringsformulär, dels  https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/NewMember/New.aspx som är på flera sidor och kräver att man väljer ett lösenord (vilket gör den opraktisk för massregistrering i efterhand), det formuläret väljer dock automatiskt lokalavdelning beroende på postnr.

Och som alternativ finns formuläret i pirateweb som dels är allt på en sida och dessutom slumpar ett lösenord som mailas till den nya medlemmen. Skitbra med undantag för just att man måste välja rätt lokalavdelning. Raggar man då medlemmar på event med mycket tillrest folk så blir det jobbigt att kolla upp vilka som ska till vilken lokalavdelning...

Vad jag vill ha är en kombination, som formuläret i pw fast med automatiskt val av lokalförening.

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

Kan ju sammanfattas som att jag vill ha blipirat.nu - fast med alla frågor på en enda sida och slumpgenererat lösenord.

comment:4 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.