Ticket #200 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

egen underdomän

Reported by: jennerstrom Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej vi har en blogg till Norrköpings pirater

för närvarande ligger den på  http://www.oneman.se/norrkoping_pirater
som är min företagssida, vilket kanske inte är optimalt.

Skulle vara bra om vi kunde få: norrkoping.piratpartiet.se eller liknande.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to Richie
  • Status changed from new to assigned

Richie, up to you.

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

Helst inte, men en sida på formatet  http://www.piratpartiet.se/agera/ostergotland går ju utmärkt.

comment:3 Changed 13 years ago by dansve

Not Found
The requested URL /norrkoping_pirater was not found on this server.

Har Norrköpingspiraterna placerat sig på annan plats eller ligger verksamheten nere?

comment:4 Changed 13 years ago by dansve

För övrigt borde vi kunna lägga upp sidor enligt formen
 http://distrikt.piratpartiet.se/ort dvs i detta fallet  http://ost.piratpartiet.se/norrkoping

comment:5 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.