Ticket #245 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Kunna ändra pp-mailen, t ex vid ändrat efternamn

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail
Cc:

Description

Nån som kommer åt PWs databas såhär direkt? Jag fick just förfrågan att ändra medlem NUMMERs pp-mail till förnamn.k.efternamn istf förnamn.a.efternamn.
[21:05:34] Rick Falkvinge skriver: Då räcker det inte att ändra pp-mailen i PW, då måste mailservern ändras också
[21:05:48] Rick Falkvinge skriver: (intressant f.ö. att våra fejkinitialer funkar)
[21:06:28] Rickard Olsson skriver: Mailservern? Warum?
[21:06:43] Rick Falkvinge skriver: För att kontot förnamn.a.efternamn är skapat.
[21:06:48] Rick Falkvinge skriver: och *.k.* inte är det
[21:06:49] Rickard Olsson skriver: (jo, jag noterade också det)
[21:07:12] Rickard Olsson skriver: Ah, jag trodde den plockade det datat från PW, men det gör den ju förstås inte...
[21:07:33] Rick Falkvinge skriver: Sedan blir det evt problem när nästa Förnamn Efternamn kommer och får kontot igen, då lär den kasta exceptions hejvilt när inserten smäller...
[21:08:03] Rickard Olsson skriver: Det måste ju isf gå att radera förnamn.a?
[21:09:31] Rick Falkvinge skriver: ...ur databasen... men mailboxen finns ju fortfarande kvar... I smell the loading of a foot-pointed gun.
[21:10:17] Rick Falkvinge skriver: (det är tre delar: PWs uppgifter om vad pp-mailen är, databasen som fungerar som en användarkatalog åt Postfix, och Postfix' faktiska kontofiler.)
[21:10:54] Rick Falkvinge skriver: Det går säkert att göra, men det bör göras med eftertanke och inte som ett hastverk.
[21:12:51] Rickard Olsson skriver: Jag skapar en ticket. :)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Keywords mail added
  • Summary changed from Kunna ändra pp-mailen to Kunna ändra pp-mailen, t ex vid ändrat efternamn

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det här är ju up and running idag iaf. Vid namnändring får man förfrågan om att även ändra pp-mailen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.