Ticket #247 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

FELREGGADE VALLOKALER

Reported by: johan.lundberg@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Jag har blivit uppskriven för många konstiga vallokaler som jag aldrig valt! Jag har skrivit upp mig som Ansvarig Partifunktionär i Lidköping på Margretelund norra och södra, samt för Fredriksdalsskolan. Alla andra vallokaler där jag står uppskriven har jag ingen aning om hur de kommit dit:
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/lidkoeping/valdagslokal/nya-staden-s/
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/lidkoeping/valdagslokal/nya-staden-n/
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/lidkoeping/valdagslokal/framnaes/
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/lidkoeping/valdagslokal/dalaengen/
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/lidkoeping/fortidslokal/de-la-gardiegymnasiet/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är i egenskap av kommunlead som du står som ansvarig.

Du är alltså inte ansvarig för de enskilda lokalerna utan för att de lokalansvariga ska få valdedlar att lägga ut i lokalen.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Har just aktiverat en ändring så man tydligare ser de rätta bokningarna med namn + länk till mailadress + telefonnummer.

Hoppas det blev tydligare.

comment:3 Changed 14 years ago by johan.lundberg@…

Det borde jag kanske sett, nästa gång jag upptäcker något som ser fel ut ska jag sova på det först, ursäkta.

Men jag förstår inte hur jag som Ansvarig kan få reda på vilka som bokat lokalerna. Får kolla forumet. Tack för hjälpen.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.