Ticket #518 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Sakande adresser i presswebb

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: press.piratpartiet.se
Cc:

Description

En av följande adresser: nyheterna.varmland@… eller radio.varmland@…

Och dessutom saknar vi redaktion@…

Finns det någon fundering på att öppna presswebb så att även VL kan ha tillgång till det?
Vi i Värmland skall ju kandidera till landstingsfullmäktige. Vilket inte har något med resten av distriktet att göra.

Vi har inga problem med att ständigt skicka egna mejl till redaktionerna, men tycker att det skulle vara snyggt med att ha en sammanhållen grafisk profil.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to Richie
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

Richie, kan du lägga till redaktionerna?

Rent generellt är jag inte emot att ge befogenheter till VL, förutom att det är ett kraftfullt verktyg som lätt kan missbrukas (även oavsiktligt) och som kräver lite utbildning för att använda rätt.

Just nu känns det tryggt att VL måste gå via DL för att skicka pressisar. Givetvis SKA VL skicka PM. Är det ett oöverstigligt hinder att gå via DL?

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Alla funks kan nu lägga till/ta bort mottagare genom pw. =)

Note: See TracTickets for help on using tickets.