Ticket #55 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Vidarebefordra sin pp-mail

Reported by: speakman Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail mailfwadmin
Cc:

Description

Just nu måste man vidarebefordra sin @piratpartiet.se-adress via ett fulhack här:  https://mail.piratpartiet.se/mailfwadmin/login/

Denna inställning bör integreras i PirateWeb istället.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Priority changed from major to minor

Är detta verkligen en hög prioritet? Piratmailen stödjer ju POP3, således kan du hämta mailen därifrån till en klient eller till de flesta andra webmailkonton, t ex Gmail.

Inställningen borde väl förövrigt ligga i Piratmailen, inte i Pirateweb? Men eftersom fulhacket finns antar jag den inte går att integrera där.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Är man tillräckligt tekniskt lagd så är det inga problem att hämta mail. Statistik ur loggarna har dock visat sig att trots mängden med stöd så är det väldigt många som någonsin kolla sina mail. Därför är det ett krav att det ska finnas möjlighet att vidarebefodra sin pp-mail.

Anledningen till att den ska ligga i PirateWeb är helt enkelt att det är det enda gränssnitt som någon behöver komma i kontakt med. Det är en tröskel stor nog att komma in där.

Prioriteten har du dock rätt i. Det fungerar redan och är mer av en förbättring.

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

Ok. Borde i så fall en sådan vidarebefodring kanske göras automatiskt när @piratpartiet.se adressen skapas?

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

Nej, att sköta sin piratmail enskilt bör primeras. Men optionen att vidarebefordra ska finnas, och de som är i behov av det måste ha det väldigt enkelt för sig.

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är olämpligt att vidarebefordra mailen eftersom den innehåller politiskt känsliga uppgifter i klartext som absolut inte bör lagras på någon tredjepartleverantösr mailserver.

Därför bör detta inte uppmuntras, snarare försöka förhindras...

comment:6 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution wontfix deleted

Faktum är att det redan är möjligt, om än krångligare då det inte är integrerat i PW:
 https://mail.piratpartiet.se/mailfwadmin/

Jag tror resonemanget gick ungefär att det är bättre att mailen läses än att den måste stanna på våra servrar.

En kompromiss skulle kunna vara att begränsa vidarebefordring till kommunledare, eller ha stora röda skylten om vad det innebär för risker med vidarebefordringen och att det är "last option". Eller båda.

Faktum är att det finns många aktiva som inte har kompetensen att sätta upp sitt konto på ett smidigt sätt, och har nog sjå att jobba med Gmail el. dyl.

comment:7 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.