Ticket #588 (closed Uppgift: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Subscriptions i pirateweb

Reported by: deerfo Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Varken jag VL2 eller Fredrik Holmbom VL1 kan editera subscriptions i pirateweb, känns som en enorm omväg att behöva prata med distriktsledaren, så fort en person vill ha hjälp med att regga sig som aktivist exempelvis. Det skulle underlätta mycket om VL1 samt VL2 får tillgång till denna funktion igen.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Gonte

Hur man faktiskt borde göra är ju en intressant fråga som jag inte tänker lägga mig i, men det som gäller idag är att enbart medlemmen själv och medlemsservice kan ändra (eftersom ändringar ska vara på medlemmens eget initiativ).

Medlemsservice nås på medlemsservice@…

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Priority changed from major to minor

comment:3 Changed 14 years ago by Gonte

deerfo kunde inte längre kommentera, så från honom:


Problemet är att minst 80% av alla medlemmar vet ej hur pirateweb fungerar, samt ej känner till vad de ens har för lösenord där, det är där botten i problemet ligger.

En vanlig medlem säger han ej ids reqa nytt pass till sin KL som deligerar vidare till VL som deligeriar vidare och så vidare. Ett oerhört resursslöseri, för en grej som eg då bara är ett klick!

Jag håller med i resonemanget att detta är grejer som bara medlemmen själv bör kunna göra. Men i praktiken fungerar det ej så, medlemsservice är nått väldigt okänt och nått som folk inte känner till, folk använder sig inte av medlemsservice helt enkelt.

Tillsvidare bör detta öppnas upp för administration redan på KL nivå, för att eliminera resursslösande element.

--
by deerfo ;)

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Simple solution: Bolla inte runt, peka med rak arm på medlemsservice@…

Note: See TracTickets for help on using tickets.