Ticket #599 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/primarvalskandidater

Reported by: Anna Sturkell Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

...angående min kandidering och inlägget på sidan. Varför står det att jag är 27 år gammal? Det ser ytterst dumt ut när jag strax under presenterar mig som en 26-årig tjej. Jag fyller visserligen år 4e januari men det är ändå en månad dit. Kan någon ändra på detta?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Hej!

Åldern för samtliga kandidater är ålder på valdagen. Detta bla. för att undvika att fullt valbara 18-åringar står som 17-åringar. Det styrs direkt från födelsedata du angivit i pirateweb.

Note: See TracTickets for help on using tickets.