Ticket #7 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Värdelösa RSS flöden på forumet

Reported by: Novus Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: Forum RSS
Cc:

Description

Ja dom är inte bra, te.x får man bara en länk till första post i tråden, inte senaste.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by ba

Replying to Novus:

Ja dom är inte bra, te.x får man bara en länk till första post i tråden, inte senaste.

Exakt vad är problemet? Jag tolkar det som att du inte får med alla inlägg i en tråd i RSS-flödet men det är inget problem jag delar.

Ta t ex.  http://forum.piratpartiet.se/RssFeed18-135482-0-2.aspx vilket jag själv har liggandes i min RSS-läsare så ser jag alla inlägg i tråden.

/ba

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 14 years ago by Novus

Exakt mitt problem. kolla t ex.  http://forum.piratpartiet.se/RssFeed23-0-0-1.aspx

comment:3 in reply to: ↑ 2 ; follow-up: ↓ 4 Changed 14 years ago by ba

Replying to Novus:

Exakt mitt problem. kolla t ex.  http://forum.piratpartiet.se/RssFeed23-0-0-1.aspx

Vad jag kan se så är det där flödet för hela delforumet Södermanlands län och medan jag nu inte kan med forumet så är min gissning att det är så det ska vara, dvs att man endast ska se det första inlägget i en ny tråd.

Rekommendation är att du lägger upp de trådarna du är intresserad av att följa individuellt. :)

/ba

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to ba:

Replying to Novus:

Exakt mitt problem. kolla t ex.  http://forum.piratpartiet.se/RssFeed23-0-0-1.aspx

Vad jag kan se så är det där flödet för hela delforumet Södermanlands län och medan jag nu inte kan med forumet så är min gissning att det är så det ska vara, dvs att man endast ska se det första inlägget i en ny tråd.

Rekommendation är att du lägger upp de trådarna du är intresserad av att följa individuellt. :)

/ba

shit, det är ju fullkomligt värdelöst om det ska vara så :D
Jag hade hoppats att jag kunde använda yahoo pipes och RSS för att ha stenkoll på intressanta delar på forumet :)

comment:5 Changed 14 years ago by ba

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.