Ticket #75 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Partiet bör bli mer aktivt i sociala nätverk

Reported by: ake@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords: sms facebook hemsidan
Cc:

Description

Jag tycker vi kan börja med en vanlig tipsa funktion som funkar att
använda. Då kan man mata in kollegors mailadress och sin egen och så
skickas nåt enkelt material ut med uppmaningen att bli medlem eller få nyhetsbrev. Då kan man nå ganska många.

Sen nån enkel sms funktion där man kan skicka in kompisars/kollegors
mobnr så får dom info och kan bli medlemmar.

Jag tycker vi ska bli mer aktiva med första sidan på Piratpartiets
hemsida och uppdatera den mer frekvent. Jag t.ex. läser nästan aldrig i forumet men kollar ofta första sidan, då är den ouppdaterad...

Jag är med i Piratpartiets grupp på Facebook. Där händer inget som man får meddelande om i alla fall och inga invites eller uppmaningar. Jag har inte fått några. Alla vi lever ju i den digitala världen. Gruppen på Facebook kan ju bli 1 miljon stor om vi ser till att sprida den.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

Vdg tipsa-funtioner så har vi varit lite rädda (för rädda?) för att det ska kunna missbrukas, att folk signar upp sina polare på skoj osv.

Förstasidan uppdateras bitvis (live-spalten och bloggarna t.ex.) automatiskt numera, men det går givetvis alltid att gör mera. Vi har ett projekt för att göra en helt ny hemsida, men vi får se när den blir tillräckligt klar för att ta i drift...

Facebookgruppen kan jag hålla med om att vi borde aktivera betydligt mera.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.