Ticket #751 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Ändra mailet vid utlöpt medlemskap

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Efter avslutat medlemskap skickar vi ett mail men bl.a. infon:

"Om du ångrar dig och vill fortsätta vara med, så kan du enkelt gå med igen genom att skicka PP IGEN till nummer 72550 från din mobiltelefon med nummer X under de närmaste dagarna. (Det kostar fem kronor, och räknas som ett nytt medlemskap.)"

Det här misslyckas om personen angett sitt mobilnr med inledande landsnr istället för första nollan, systemet kan helt enkelt inte hitta rätt medlem.

Förslag på lösning:
Ändra texten till "...skicka PP IGEN [medlemsnr] till nummer 72550..."

Då täcker vi samtidigt upp dem som registrerat sig med hemnr istället för mobil och använder rent tekniskt en lösning som redan finns på plats.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Summary changed from Problem med att återskapa medlemskap via sms to Ändra mailet vid utlöpt medlemskap

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.