Ticket #864 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ett av världens största spelföretag öppnar för riktiga namn på internet

Reported by: 1@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

För alla som spelar datorspel, så är detta en hemsk dag. Spelföretaget Blizzard som har tillverkat spel som World of warcraft och Starcraft gick idag ut och talade om att de öppet på forum skulle lägga ut användarnas fulla namn. Med det de kallar för real ID, så kommer vem som helst i ett spel att kunna se en persons namn och alla dessa vänners namn bara de övertalar personen att bli vän med dem i spelet.
Då dessa spel spelas av barn, så är det en hemsk utveckling. Det öppnar upp en hel arena för pedofiler världen över som kan få tag på barns namn hur lätt som helst.

Detta kommer antagligen även leda till att andra spelföretag går i deras fotspår. Kommer spel att vara farliga för våra barn att spela?

Jag ser med fasa en bild framför mig av hur någon blir mördad för att ha vunnit i ett datorspel, eller något barn som blir våldtaget p.g.a. att de fått sitt namn avslöjat över spelet.

Information som de släppt finns bland annat här:
 http://forums.battle.net/thread.html?topicId=25626109041

Mer beskrivning av real ID finns här:
 http://eu.battle.net/realid/?rhtml=y

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Det här är inte riktigt rätt ställe att diskutera sakpolitik eller nyheter. Prova forumet istället.

Note: See TracTickets for help on using tickets.