Ticket #956 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Flattr i forumet

Reported by: tino Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords: Flattr, forum, +1
Cc:

Description

Många pirater stödjer Flattr via sina bloggar. Skulle det kunna funka att man låter folk som vill ange sitt flattr-konto i sin forum-profil, och då få en flattr-knapp under sin profilbild kopplat till varje separat inlägg? Jag skulle tycka det var trevligt med flattrs  http://flattr.com/ meningsfulla "+1" räknare som man kan använda för att visa sin uppskattning för bra inlägg mm. (och sådant som t.ex. bra moderatorinsatser...). Detta kan få bort lite av de ofta störande "+1"-posterna, och ger dessutom incitament för folk att delta i forumen och skriva mer genomtänkta inlägg.

Om detta är något folk gillar, så, rent tekniskt bör det röra sig om att lägga till lite javascript i forummallarna; det cirkulerar t.ex. kod för att lägga upp en knapp för varje inlägg i en blogg (t.ex. för blogger:  http://nicolas-gramlich.blogspot.com/2010/05/flattr-plugin-for-bloggercom-blogspot.html) som man kan utgå ifrån.

Ursprungstråd:  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?p=227412

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Funderat en hel del på det där och kommit på att det inte är en speciellt bra ide.

Varför? Forumet hanterar mycket känslig data och genom att lägga in flattr-knappar så läcker vi effektivt mycket av den känsliga informationen direkt till flattr.

Så även om det är en bra ide så tyvärr, det går inte att lösa och samtidigt upprätthålla säkerheten på forumet.

comment:3 Changed 12 years ago by anonymous

Menar du att det är ett problem i sig att flattr får IP-nummer av de som bläddrar i vårt forum, eller är problemet något i stil med att flattrs javascript kör på forumets domän? För det senare är ett såpass allmänt problem att man kanske skulle kunna övertala flattr att hitta en lösning till det via, t.ex. en egenhostad javascriptfil.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.