Ticket #976 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Invalid code vid återställning av lösenord

Reported by: tim.den.vilde@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vid återställning av lösenord skickas det en kod till mailen man registrerat med på PirateWeb.
Mailet innerhåller en länk som man följer där man får upp en kod för att gå vidare. Men när man skriver in koden får man felmeddelandet "Invalid code (Wrong code, too old or already used.)".
Provade ett antal gånger, samma meddelande.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Har du testat att inte skriva in koden utan bara klicka länken?

Det här används med jämna mellanrum och brukar funka...
/Jörgen L

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 13 years ago by anonymous

Provat alla sätt jag kom på, hade jag lyckats så hade jag inte skickat in...
Kan det ha något med webbläsaren att göra? Använder Chrome har inte provat med Firefox än.

/Tim Johansson

comment:3 in reply to: ↑ 2 Changed 13 years ago by anonymous

Replying to anonymous:

Provat alla sätt jag kom på, hade jag lyckats så hade jag inte skickat in...
Kan det ha något med webbläsaren att göra? Använder Chrome har inte provat med Firefox än.

/Tim Johansson

Provade med Firefox, då funkade det. Fungerar dock inte med Google Chrome, än.

comment:4 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.