wiki:TicketListan

Version 1 (modified by sikevux, 12 years ago) (diff)

--

Högst prioriterade ärendena

#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin

Nästhögst prioriterade ärendena

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Ticket genvägar

Hemsidan

PirateWeb

PiratePad

Piratechat (XMPP)

Piratsupport

Tortuga

Forumet

Patent