wiki:WikiStart

Version 18 (modified by AndersHedberg, 13 years ago) (diff)

husvagnsprojektet ligger på is.

Välkommen till Piratpartiet webbstrategi och utveckling

Så här gör du för att komma igång

BEHÖVER KOMPLETTERAS! NU!

Genvägar

Högst prioriterade ärendena

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Principprogrammet

Principprogrammet

Partigrupp EU Parlamentet

PartiGruppsBeskrivning ?